na działce oznaczonej nr ewid. 31/2 położonej w obrębie ewid. Krzczonowice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną