na działce oznaczonej nr ewid. 196 położonej w obrębie ewid. Czernica

Treść ogłosznia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną