na działce oznaczonej nr ewid. 160/1 położonej w obrębie ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną