na działkach oznaczonych nr ewid. 219/2 oraz 230 położonych w obrębie ewid. Sztombergi

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną