na działce oznaczonej nr ewiden. 5256 położonej w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną