na działce oznaczonej nr ewid. 141/1 położonej w obrębie ewid. Stefanówek

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną