na działkach oznaczonych nr ewid. 538 i 537 położonych w obrębie ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną