na działkach oznaczonych nr ewid. 125, 126/1 oraz 126/2 położonych w obrębie ewid. Kopanina

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną