na działkach oznaczonych nr ewid. 483/1 oraz 500/1 położonych w obrębie ewid. Łukawica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną