na działce oznaczonej nr ewid. 301 połozonej w obrębie ewid. Łukawica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną