na działce oznaczonej nr ewid. 247/1, 290/1 położonej w obrębie ewid. Zieblice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną