w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Staszów do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały