I N F O R M A C J A

Informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (I piętro pok. nr 120) do dnia 2 maja 2014 roku (piątek).
Burmistrz MiG Staszów
(-) Romuald Garczewski

Link do druku zgłoszenia (wersja pdf)