na działce oznaczonej nr ewid. 64/2 położonej w obrębie ewid. Czernica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną