na działce oznaczonej nr ewid. 295 położonej w obrębie ewid. Sielec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną