Działając na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 5 maja 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do 2 obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku tj:

- obwód wyborczy nr 23 w Staszowie, liczba zgłoszonych kandydatów przez upoważnione podmioty wynosi 7;

- obwód wyborczy nr 24 w Kurozwękach, liczba zgłoszonych kandydatów przez upoważnione podmioty wynosi 7.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

(-) Romuald Garczewski