na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 823, 826 oraz 827 położonych w miejscowości Grzybów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną