na działkach oznaczonych nr ewid. 141 iraz 142 położonych w obrębie ewid. Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjna