na działce oznaczonej nr ewid. 188 położonej w obrębie ewid. Kopanina

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną