na działce oznaczonej nr ewid. 695/7 położonej w obrębie ewid. Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną