w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzenia kontroli w zakresie dysponowania środkami Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały