na działce oznaczonej nr ewid. 709/26 położonej w obrębie ewid. Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną