na działce oznaczonej nr ewid. 1136/1 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Sprostowanie

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną