na działce oznaczonej nr ewid. 267 położonej w obrębie ewid. Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną