na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 74 położonej w miejscowości Ponik.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.