na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 533/1 położonej w miejscowości Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.