na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 516 położonej w miejscowości Dobra.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną.