na działkach oznaczonych nr ewid. 323 i 340 położonych w obrębie ewid. Ziemblice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną