na działkach oznaczonych nr ewid. 165, 143 położonych w obrębie ewid. Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną