na działce oznaczonej nr ewid. 537 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną