na działce oznaczonej nr ewid. 2591 położonej w obrębie ewid.  Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną