Treść protokołu

Treść załącznika nr 2,3 i 4 - wnioski i interpelacje

Treść załącznika nr 5 - Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22 lipca 2014 roku do 22 września 2014 roku