na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 674 położonej w miejscowości Podmaleniec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną