w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowych

Treść uchwały