na działce oznaczonej nr ewid. 24 położonej w obrębie ewid. Stefanówek

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną