o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia