w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego