na działce oznaczonej nr ewid. 116/1 położonej w obrębie ewid. Wiśniowa

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną