na działkach oznaczonych nr ewid. 244 i 264 położonych w obrębie ewid. Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną