w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały