na działce oznaczonej nr ewid. 992/3 położonej w obrębie ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną