na działce oznaczonej nr ewid. 1065/1 oraz 1149 położonej w obrębie ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną