na działce oznaczonej nr ewid. 1025/1 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną