na działce oznaczonej nr ewid. 398/7 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną