na działce oznaczonej nr ewid. 136/5 położonej w obrębie ewid. Krzczonowice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną