na działce oznaczonej nr ewid. 441 położonej w obrębie ewid. Łukawica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną