na działce oznaczonej nr ewid. 281/1 położonej w obrębie ewid. Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną