na działce oznaczonej nr ewid. 80 położonej w obrębie ewid. Ponik

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną