na działce oznaczonej nr ewid. 1080 położonej w obrębie ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji

Karta informacyjna decyzji