w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały